Hipohuracanando
04 Apr 13
5 notes

	Fontana
fria

*****
-Digades,
filha, mia filha velida:
porque
tardastes na fontana fría?
Os
amores hei.
Digades,
filha, mia filha louçana:
porque
tardastes na fría fontana?
Os
amores hei.
-Tardei,
mia madre, na fontana fría,
cervos
do monte a augua volvían.
Os
amores hei.
Tardei,
mia madre, na fría fontana,
cervos
do monte volvían a augua.
Os
amores hei.
-Mentir,
mia filha, mentir por amigo!
Nunca
vi cervo que volvess’o río.
Os
amores hei.
Mentir,
mia filha, mentir por amado!
Nunca
vi cervo que volvess’o alto.
Os
amores hei.

Pero
Meogo (CBN
1192. CV 797.)

Fontana fria


*****

-Digades, filha, mia filha velida:

porque tardastes na fontana fría?

Os amores hei.

Digades, filha, mia filha louçana:

porque tardastes na fría fontana?

Os amores hei.

-Tardei, mia madre, na fontana fría,

cervos do monte a augua volvían.

Os amores hei.

Tardei, mia madre, na fría fontana,

cervos do monte volvían a augua.

Os amores hei.

-Mentir, mia filha, mentir por amigo!

Nunca vi cervo que volvess’o río.

Os amores hei.

Mentir, mia filha, mentir por amado!

Nunca vi cervo que volvess’o alto.

Os amores hei.


Pero Meogo (CBN 1192. CV 797.)

25 Jun 12
3 notes

Urso e Javaril - Pontedeume. GalizaTambién ay en esta puente el oso y el jabalín, que son las armas de Fernán Pérez de Andrade

(Jerónimo del Hoyo, Sec. XVII)


Fixerom parte da ponte gótica até que forom trasladados à entrada da vila no século XIX. Hoje acompanham uma estátua de Afonso X no jardím traseiro da Casa da Cultura eumesa.
28 May 12
4 notes

Vou-m’eu, fremosa, pera’l-rei:

por vós, u for, penad’irei

d’amor, d’amor, d’amor, d’amor;

por vós, senhor, d’amor, d’amor.


Vou-m’eu a la corte morar:

por vós, u for, hei a penar

d’amor, d’amor, d’amor, d’amor;

por vós, senhor, d’amor, d’amor.


E se vos non vir, que farei?

Cuidand’en vós, morrer-vos-ei

d’amor, d’amor, d’amor, d’amor;

por vós, senhor, d’amor, d’amor.


Pedro Eanes Solaz (CA 284)

28 May 12
12 notes
Torre
de Sandiás

Castelos
de Galiza
- O castelo da semana

Torre de Sandiás


Castelos de Galiza - O castelo da semana

20 May 12
8 notes

Castelos de Galiza - O castelo da semana


Castelo de Soutomaior
O Castelo de Soutomaior fica situado nunha elevación perto da confluéncia dos rios Verdugo e Oitavén, no concello de Soutomaior. Mália que non se coñece con exactitude semella que a sua construcción data do século XII, ainda que se pode supor que no emprazamento xa existia con anterioridade algún tipo de fortificación. Foi o centro de poder dos Soutomaior, unha das liñaxens mais senlleiras da Galiza medieval. No século XV con Dom Pero Álvares de Soutomaior, o gran protagonista político da época no sul de Galiza, acadou o seu momento de máximo esplendor. Entre os séculos XVI e XIX, a importáncia do castelo esmorece e non será até 1870, cando o Marqués de la Vega Armijo decide fixar nel a sua residéncia de verán, que tome un novo pulo coa remodelación e a ampliación neogótica que lle dan a sua semellanza actual. En 1982 pasa a ser propriedade da Deputación de Pontevedra que convirte o castelo xunto co xardín situado extramuros nun lugar museístico visitábel de enorme interese.


paseo de ronda e torre do CondeEl Castillo de Soutomaior está situado en una elevación cercana a la confluencia de los ríos Verdugo y Oitavén, en el ayuntamiento de Soutomaior. Aunque no se sabe con exactitud parece ser que su construcción data del siglo XII, si bien se supone que en el emplazamiento ya existía algún tipo de fortificación anterior. Fue el centro de poder de una de las familias más importantes del bajo medioevo gallego, los Soutomaior. En el siglo XV con Don Pero Álvares de Soutomaior, el gran protagonista político de la época en el sur de Galicia, alcanza su momento de máximo esplendor. Entre los siglos XVI y XIX, la importancia del castillo disminuye y no será hasta 1870, cuando el Marqués de la Vega Armijo decide instalar en él una residencia de verano, que adquiera nuevo impulso con la remodelación y la ampliación neogótica que le dan su aspecto actual. En 1982 pasa a ser propiedad de la Diputación de Pontevedra que convierte el castillo junto con el jardín adyacente en un espacio museístico visitable de enorme interés.


Galeria das Donas

20 May 12
2 notes

Pedro MadrugaFinado este Álvaro Páez sen fillos nen fillas nen irmao lídimo, quedou un irmao seu bastardo, que tiña de ser clérigo, que se chamaba Pedro Álvarez de Soutomaior, e era bastardo natural, que o houbera seu pai Fernán Yáñez dunha irmá, curmá ou sobriña da condesa de Ribadavia, a que mórreu a lanzadas. Este Pedro Álvarez foi dempois conde de Camiña. Chamábanlle Pedro Madruga, porque madrugaba moito cando facía as súas cabalgadas.


Fragmento da Relación de algunas Casas y Linages del Reino de Galicia.

Vasco da Ponte


(esta versión en galego está tomada do libro “Pedro Madruga” da colección “O Moucho”, publicado en Vigo no 1969)

20 May 12
5 notes

Foto de Manuel Boo


Castelos de Galiza - O castelo da semana (pasada)Catedral de TuiA Catedral de Tui está situada nunha colina na cidade de Tui, á beira do rio Miño. Comezou-se a construir por volta do 1120 e rematou-se no 1180. En séculos posteriores fixeron-se importantes reformas, nomeadamente no sec. XIII. Actualmente é a sé da diócese Tui-Vigo e, desde 1931, Ben de Interese Cultural.

A localización elevada da Catedral e a robustez dos seus muros ameados que están provistos de paseo de ronda indican o carácter militar, alén do relixioso, do edifício. Durante a baixa Idade Média, os bispos tudenses foron importantes partícipes nas loitas da nobreza galega, tanto contra os Irmandiños como entre os próprios señores. O episódio mais salientábel, por ser o mais coñecido ao tempo que lendário, é o enfrentamento no século XIV entre o bispo de Tui, Diogo de Muros, e Dom Pero Álvares de Soutomaior.
La Catedral de Tui está ubicada en una colina de la ciudad de Tui, a orillas del río Miño. Se empezó a construir sobre 1120 y se terminó en 1180. En siglos posteriores se efectuaron importantes reformas, principalmente en el siglo XIII. En la actualidad es sede de la diócesis Tui-Vigo y, desde 1931, Bien de Interés Cultural.

El emplazamiento elevado de la Catedral y la robustez de sus muros almenados que están provistos de paseo de ronda indican el carácter militar, además del religioso, del edificio. Durante la baja Edad Media, los obispos tudenses fueron importantes partícipes en las luchas de la nobleza gallega, tanto contra los Irmandiños como entre los propios señores. El episodio más destacable, por ser el más conocido a la par que legendario, es el enfrentamiento en el siglo XIV entre el obispo de Tui, Diogo de Muros, y Don Pero Álvares de Soutomaior.


07 May 12
12 notes

An
extremely rare Ancient Viking bronze scabbard chape, depicting the
Norse god Odin, dating to approximately 800-900 A.D.


An extremely rare Ancient Viking bronze scabbard chape, depicting the Norse god Odin, dating to approximately 800-900 A.D.

07 May 12
31 notes
Reconstructed
viking skali (long-house)

in Lofoten, Norway

Skali
(casa longa) viquinga reconstruída

nas Lofoten, Noruega

Reconstructed viking skali (long-house)

in Lofoten, Norway


Skali (casa longa) viquinga reconstruída

nas Lofoten, Noruega

07 May 12
1 note
Aquatint
engraving of medieval history scene

Charles
Hamilton Smith’s “Ancient Costume of Great Britain and
Ireland” 


London
1814

Aquatint engraving of medieval history scene

Charles Hamilton Smith’s “Ancient Costume of Great Britain and Ireland”


London 1814